Gỗ thông dày 3cm x mặt rộng 25cm

5m41  x 250mm x 33mm

Phước 09 7171 1868 – 0913 749 525 Sáng