Gỗ thông dày 3cm x mặt rộng 25cm

5m41  x 250mm x 33mm

 Liên hệ: 09 71 711 868 – Phước