Gỗ thông dày 3cm x mặt rộng 25cm

Gỗ thông nhập khẩu

5m41  x 250mm x 33mm

380.000đ/tấm( Giá bán mua số lượng nhiều )