Gỗ thông Mỹ 25mm x mặt rộng 200mm + bào láng 2 mặt

Dài 3m68 x mặt rộng 20cm x độ dày 2,5cm

Liên hệ

Phước 09 7171 1868 – 0913 749 525 Sáng