Gỗ thông Mỹ 25mm, 27mm x mặt rộng 200mm, 245mm

Dài 3m68 x mặt rộng 20cm x độ dày 2,7cm

180.000đ/tấm( Giá bán mua số lượng nhiều )