Gỗ thông Mỹ 25mm, 27mm x mặt rộng 200mm, 245mm

Dài 3m68 x mặt rộng 20cm x độ dày 2,7cm

Phước 09 7171 1868 – 0913 749 525 Sáng