Gỗ thông Mỹ 33mm x mặt rộng 153mm

Dài 3m68 x mặt rộng 15,3cm x độ dày 3,3cm

170.000đ/tấm( Giá bán mua số lượng nhiều )