Gỗ thông Mỹ 33mm x mặt rộng 153mm

Dài 3m68 x mặt rộng 15,3cm x độ dày 3,3cm

Phước 09 7171 1868 – 0913 749 525 Sáng