Gỗ thông trắng 12mm x mặt rộng 105mm + bào láng 4 mặt

Dài 2m98 x mặt rộng 10,5cm x độ dày 1,2cm

Liên hệ

Phước 09 7171 1868 – 0913 749 525 Sáng