Gỗ thông 45mm x mặt rộng 290mm + bào láng 4 mặt

Dài 4m25 x mặt rộng 29cm x độ dày 4,5cm

 Liên hệ: 09 71 711 868 – Phước