Gỗ thông 45mm x mặt rộng 290mm + bào láng 4 mặt

Dài 4m25 x mặt rộng 29cm x độ dày 4,5cm

Phước 09 7171 1868 – 0913 749 525 Sáng