Gỗ thông trắng 25mm x rộng 225mm x dài 6m

Dài 6m x mặt rộng 22,5cm x dày 2,5cm

Liên hệ

Phước 09 7171 1868 – 0913 749 525 Sáng