Gỗ thông trắng 25mm x rộng 225mm x dài 6m

Dài 6m x mặt rộng 22,5cm x dày 2,5cm

321.000đ/tấm( Giá bán mua số lượng nhiều )

Phước 09 7171 1868