Gỗ thông xẻ dày 3cm x rộng 15cm + dài theo yêu cầu

KT Hình: Dài 2400mm x 150mm x 30mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

Liên hệ: Phước 09 7171 1868