Gỗ thông 5cm x 10cm x chiều dài theo yêu cầu

KT Hình: Dài 2000mm x 100mm x 50mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

Liên hệ: Phước 09 7171 1868