Gỗ thông xẻ vuông 5cm x chiều dài theo yêu cầu

KT Hình: Dài 2000mm x vuông 50mm x 50mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước – 0966 127 067 Phú