Gỗ thông nhập khẩu vuông 4cm + chiều dài cắt theo yêu cầu

KT Hình: Dài 100cm x vuông 4cm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

Zalo 0933 777 615 Quỳnh Như – Phú 0966 127 067