Gỗ thông trắng 30mm x 60mm

Dài từ 1m – 4m5 x 3cm x 6cm

24.000đ/m( giá mua số lượng nhiều )