Gỗ thông trắng 2cm x 4cm

Dài từ 1m – 3m96 x 2cm x 4cm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước