Gỗ thông trắng vuông 3cm x 3cm

Dài từ 1m – 4m5 x 3cm x 3cm

12.500đ/m( giá mua số lượng nhiều )