Gỗ thông xẻ 2cm x 6cm + bào láng 4 mặt

Dài từ 1m – 5m x mặt rộng 6cm x độ dày 2cm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước