Gỗ thông xẻ 3cm x 4cm( gỗ xẻ 30mm x 40mm )

Dài từ 1m – 5m x mặt rộng 4cm x độ dày 3cm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước