Gỗ thông xẻ quy cách 45mm x 77mm

Dài từ 1m – 4m x mặt rộng 77mm x độ dày 45mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

Phước 09 7171 1868 – 0913 749 525 Sáng