Gỗ thông xẻ quy cách 45mm x 77mm

Dài từ 1m – 4m x mặt rộng 77mm x độ dày 45mm

Gỗ thông xẻ theo quy cách

Phước 09 7171 1868 – Phú 0966 127 067