gỗ thông vuông 2cm +dài 240cm

KT Ảnh: 2400mm x 20mm x 20mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

 Zalo 0933 777 615 Quỳnh Như  – Phú 0966 127 067