Gỗ thông mặt rộng 20cm x dày 4cm x bào láng 2 mặt

KT Ảnh: 2400mm x 200mm x 40mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

Zalo 0933 777 615 Quỳnh Như – Phú 0966 127 067