Gỗ thông mặt rộng 24cm x dày 4,5cm x dài 6m

KT Ảnh: 6000mm x 240mm x 45mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

Phước 09 7171 1868  – Phú 0966 127 067