Gỗ thông trắng dày 32mm x rộng 150mm 1 (1)

KT Ảnh: 150mm x 32mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

Phước 09 7171 1868  – Phú 0966 127 067