gỗ thông mặt rộng 28cm x dày 2cm + cắt theo yêu cầu (1)

KT Ảnh: 280mm x 20mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

Phước 09 7171 1868  – Phú 0966 127 067