Gỗ thông Mỹ dày 2cm x dài 295cm + bào láng 2 mặt

KT Ảnh: 2950mm x 20mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

Zalo 0933 777 615 Quỳnh Như – Phú 0966 127 067