Gỗ thông tự nhiên ghép tấm mặt lớn rộng 120cm x dày 2cm

KT Ảnh: 1200mm x 20mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

Phước 09 7171 1868  – Phú 0966 127 067