Gỗ thông trắng dày 63mm x mặt rộng 150mm x dài 4800mm

KT Ảnh: 4m8 x 15cm x 6,3cm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

Phước 09 7171 1868  – Phú 0966 127 067