Gỗ thông tròn phi 25mm + gia công láng mịn

Tròn Phi 25mm x Dài từ 70cm đến 150cm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

Phước 09 7171 1868  – Phú 0966 127 067

Danh mục: , Từ khóa: