gỗ thông mặt rộng 10cm x dày 1,5cm x dài 2m4 + bào láng 2 mặt 1 (1)

KT Ảnh: 2400mm x 100mm x 15mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

Zalo 0933 777 615 Quỳnh Như  – Phú 0966 127 067