Gỗ thông CHILE dày 17mm x rộng 125mm x dài 2500mm 1 (1)

KT Ảnh: 2500mm x 125mm x 17mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

Phước 09 7171 1868  – Phú 0966 127 067