Gỗ thông làm hàng rào dài 120cm x 10cm x dày 1,5cm

KT Ảnh: 1200mm x 100mm x 15mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

Phước 09 7171 1868  – Phú 0966 127 067