Gỗ thông làm hàng rào dài 60cm x 4,5cm x 1,2cm

KT Ảnh: 600mm x 45mm x 12mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

Zalo 0933 777 615 Quỳnh Như – Phú 0966 127 067