Gỗ thông Mỹ mặt rộng 20cm x dày 3cm x dài 295cm

KT Ảnh: 2950mm x 200mm x 30mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

Zalo 0933 777 615 Quỳnh Như – Phú 0966 127 067