Gỗ thông Mỹ mặt rộng 30cm x dày 2cm x dài 140cm

KT Ảnh: 1400mm x 300mm x 20mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

Phước 09 7171 1868  – Phú 0966 127 067