Gỗ thông vuông 3cm + bo 4 cạnh

KT Ảnh: 1200mm x 30mm x 30mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

 Zalo 0933 777 615 Quỳnh Như – Phú 0966 127 067