Gỗ thông xẻ vuông 1cm x chiều dài theo yêu cầu

KT Hình: Dài 1200mm x vuông 10mm x 10mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước