Gỗ thông xẻ 2cm x 3cm x chiều dài theo yêu cầu

KT Hình: Dài 1200mm x 30mm x 20mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước