Gỗ Thông Trắng: Rộng 20cm x Dày 2cm x Dài 240cm + Bào 2 Mặt

Nhận gia công theo kích thước yêu cầu

Phước 09 7171 1868  – Phú 0966 127 067