Gỗ thông xẻ 2cm x 4cm x dài 240cm + bào láng mịn 4 mặt

Nhận gia công theo kích thước yêu cầu

Phước 09 7171 1868  – Phú 0966 127 067