Hiển thị tất cả 3 kết quả

Nhận gia công theo kích thước yêu cầu

Phước 09 7171 1868  - Phú 0966 127 067

Độ dài từ 1m - 3m x 20mm x 40mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

1200mm x 40mm x 20mm

Phước 09 7171 1868 - Phú 0966 127 067

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu