Gỗ thông xẻ 2 phân x 4 phân ( 2cm x 4cm )

Độ dài từ 1m – 3m x 20mm x 40mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước