Gỗ thông xẻ 2 phân x 4 phân ( 2cm x 4cm )

Độ dài từ 1m – 3m x 20mm x 40mm

Bán lẻ 12.000đ/m( giá mua số lượng nhiều )

0913.749.525 – 09.7171.1868