Gỗ thông xẻ vuông 4,5cm( 45mm x 45mm )

Độ dài từ 1m – 3m x 4,5cm x 4,5cm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước