Hiển thị kết quả duy nhất

3m96 x 145mm x 23mm

112.500đ/tấm

( Giá bán mua số lượng nhiều )

3m2 x 103mm x 19mm

53.500đ/tấm( Giá bán mua số lượng nhiều )

Nhập Khẩu Chi Lê Loại 1

2m45 x 13cm x 1,8cm

49.000đ/tấm

( Giá bán mua số lượng nhiều )

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu