Gỗ thông mặt rộng 14 phân x dày 2 phân + láng 4 mặt

3m96 x 145mm x 23mm

Phước 09 7171 1868 – Phú 0966 127 067