Gỗ thông mặt rộng 14 phân x dày 2 phân + láng 4 mặt

3m96 x 145mm x 23mm

 Liên hệ: 09 71 711 868 – Phước