Gỗ thông mặt rộng 14 phân x dày 2 phân + láng 4 mặt

3m96 x 145mm x 23mm

112.500đ/tấm

( Giá bán mua số lượng nhiều )