Gỗ thông nhập khẩu mặt 10 phân x dày 19mm

3m2 x 103mm x 19mm

53.500đ/tấm( Giá bán mua số lượng nhiều )

Nhập Khẩu Chi Lê Loại 1