Gỗ thông mới dày 35mm x mặt rộng 145mm

4m x 14,5cm x 3,5cm

Phước 09 7171 1868 – Phú 0966 127 067