Gỗ thông mới dày 35mm x mặt rộng 145mm

4m x 14,5cm x 3,5cm

 Liên hệ: 09 71 711 868 – Phước