Gỗ thông mới dày 35mm x mặt rộng 145mm

4m x 14,5cm x 3,5cm

172.500đ/tấm

( Giá bán mua số lượng nhiều )