Gỗ thông trắng dày 50mm

KT Ảnh: dày 50mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

Phước 09 7171 1868  – Phú 0966 127 067