Gỗ thông Canada dày 19mm x mặt rộng 286mm x dài 1830mm

KT Ảnh: 1830mm x 286mm x 19mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

Phước 09 7171 1868  – Phú 0966 127 067