Hiển thị 97–192 trong 323 kết quả

2m x 1m x 8mm

Bán lẻ 105.000đ/tấm( Giá bán mua số lượng nhiều )

2m44 x 1m22 x 8mm

145.000đ/tấm( Giá bán mua số lượng nhiều )

2m4 x 9cm x 9cm

Phước 09 71 71 1868 - Phú 0966 127 067

2m3 x 25cm x 3cm

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu

2m4 x 205mm x 30mm

Liên hệ 

0913.749.525 - 09.7171.1868

3m25 x 95mm x 15mm

Phước 09 7171 1868

3m25 x 105mm x 19mm

55.000đ/thanh

( Giá bán mua số lượng nhiều )

2m4 x 30mm x 30mm

Phước 09 7171 1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

2m4 x 30mm x 60mm

Phước 09 7171 1868

0913.749.525 - 0971.71.1868

2,2m x 8,8cm x 6,8cm

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu

2,2m x 8,5cm x 6,5cm

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu

2,2m x 10cm x 7,5cm

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu

2m4 x 50mm x 45mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

4m8x 20,5cm x 3,3cm

276.000đ/tấm

( Giá bán mua số lượng nhiều )

4m8x 250mm x 50mm

510.000đ/tấm

( Giá bán mua số lượng nhiều )

2,4m x 9cm x 9cm

Phước 09 71 71 1868

2,3m x 9,5cm/10cm x 2,3cm

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu

80cm x 7,5cm x 6,5cm

9.000đ/thanh

2,3m x 14cm x 2,3cm

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu

1750mm x 80mm x 35mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1750mm x 80mm x 15mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1500mm x 90mm x 40mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

750mm x 40mm x 20mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1900mm x 100mm x 20mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

2400mm x 100mm x 50mm( chưa bào láng )

bào láng 4 mặt độ dày còn 48mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

1m05 x 10cm x 1,5cm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

2400mm x 40mm x 90mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1200mm x 40mm x 20mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1m x 3cm x 2cm

9.000đ/m( giá mua số lượng nhiều )

Liên hệ 0913.749.525 - 09.7171.1868

3m97 x 11,3cm x 2,3cm

Giá 88.000đ/tấm

( Giá bán mua số lượng nhiều )

4m8 x 24cm x 4,5cm

445.000đ/tấm

( Giá bán mua số lượng nhiều )

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu

1m05 x 9,5cm/10cm x 1,5cm

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu

1m05 x 8cm x 1,7cm

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu

1m05 x 11,5cm/12cm x 1,3cm

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu

1m x 8cm x 2cm

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu

2m45 x 13cm x 1,8cm

49.000đ/tấm

( Giá bán mua số lượng nhiều )

4m8 x 29cm x 4,5cm

Giá 532.500đ/tấm

( Giá bán mua số lượng nhiều )

4m x 11cm x 11cm

Phước 09 71 71 1868 - Sáng 0913 749 525

3m2 x 10cm x 1,4cm

09 7171 1868 Phước

3m2 x 10cm x 1,8cm

Giá 49.000đ/thanh

( Giá bán mua số lượng nhiều )

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu

2cm x 2cm

6.000đ/m( giá mua số lượng nhiều )

0971.71.1868

1m42 x  3cm x 6cm

Phước 09 7171 1868

90cm x  70cm x 18mm

45.000đ/tấm( Giá bán mua số lượng nhiều )

 

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu

100mm x 90mm x 15mm

09 7171 1868 - Phước

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

09 7171 1868 - Phước

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu

1,5 phân x 2 phân, 2 phân x 2 phân, 2 phân x 3 phân

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu

 

09 7171 1868 - Phước

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu

2m19 x 30mm x 30mm

09 7171 1868 - Phước

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

2m19 x 65mm x 65mm

09 7171 1868 - Phước

20 cm x 10 cm x 1,2 cm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

60 cm x 7,5 cm x 1,5 cm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1,8 m x 9 cm x 1,5 cm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1m x 3cm x 2cm

09 7171 1868 - Phước

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

2m x 85mm x 14mm

09 7171 1868 - Phước

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

09 7171 1868 - Phước

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu

09 7171 1868 - Phước

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu

09 7171 1868 - Phước

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu

09 7171 1868 - Phước

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu

09 7171 1868 - Phước

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu

3000mm x 90mm x 40mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

2000mm x 85mm x 25mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

2000mm x 80mm x 40mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

2m x 85mm x 85mm

09 7171 1868 - Phước

2000mm x 40mm x 40mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1300mm x 85mm x 9mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

4m x 90mm x 90mm

Liên Hệ

09 7171 1868 - Phước

09 7171 1868 - Phước

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu

09 7171 1868 - Phước

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu

1,5m x 100mm x 28mm

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu

1000mm x 100mm x 25mm

0913.749.525 - 0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1,3m x 100mm x 20mm

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu

1,3m x 100mm x 23mm

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu

2,2m x 80mm x 16mm

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu

2,2m x 80mm x 20mm

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu

2,19m x 70mm x 55mm

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu