Showing 97–192 of 338 results

Gỗ xẻ dài từ 1m - 5m4m x 3cm x 6cm 

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

Gỗ xẻ 3m x 3cm x 3cm 

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

Gỗ xẻ 2cm x 2cm 

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

Gỗ xẻ 2cm x 3cm 

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

1600mm x 100mm x 15mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

6m x 121mm x 14mm

09 7171 1868 Phước

Gỗ chạy rãnh âm dương, rãnh chống mo ?

? Gỗ láng mịn, về chỉ việc thi công, tiết kiệm nhân công, thời gian và chi phí

4m9 x 140mm x 12mm

 Liên hệ: 09 71 711 868 - Phước

Gỗ chạy rãnh âm dương, rãnh chống mo ?

? Gỗ láng mịn, về chỉ việc thi công, tiết kiệm nhân công, thời gian và chi phí

Gỗ xẻ 9 phân x 1,5 phân

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

Gỗ xẻ 30mm x 30mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

Gỗ xẻ 2cm x 4cm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

3m96 x 145mm x 23mm

 Liên hệ: 09 71 711 868 - Phước

2000mm x 100mm x 33mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

3m2 x 10cm x 1,5cm

 Liên hệ: 09 71 711 868 - Phước

3m2 x 103mm x 19mm

 Liên hệ: 09 71 711 868 - Phước

4m x 14,5cm x 3,5cm

 Liên hệ: 09 71 711 868 - Phước

Gỗ thông làm hàng rào 1m x 9,5cm x 1,5cm

 Liên hệ: 09 71 711 868 - Phước

Xưởng ngừng kinh doanh gỗ thông Pallet

Độ dài từ 1m - 3m x 4,5cm x 4,5cm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

Độ dài từ 1m - 3m x 20mm x 40mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu

Liên hệ: 09 7171 1868 Phước

90cm x 14cm x 1,2cm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

Dài từ 60cm - 80cm x 7,5cm x 5,5cm

 Liên hệ: 09 71 711 868 - Phước

3m6 x 105mm x 105mm

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu

1m - 3m x 1,5cm x 3cm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

1m8 x 140mm x 12mm

09 7171 1868 Phước

1m8 x 14,5cm x 1,5cm

 Liên hệ: 09 71 711 868 - Phước

2m x 1m x 8mm

110.000đ/tấm( Giá bán mua số lượng nhiều )

2m44 x 1m22 x 8mm

150.000đ/tấm( Giá bán mua số lượng nhiều )

2m4 x 9cm x 9cm

 Liên hệ: 09 71 711 868 - Phước

2m4 x 205mm x 30mm

 Liên hệ: 09 71 711 868 - Phước

1m6 x 95mm x 15mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

3m25 x 95mm x 15mm

Phước 09 7171 1868

3m25 x 105mm x 19mm

 Liên hệ: 09 71 711 868 - Phước

2m4 x 30mm x 30mm

Phước 09 7171 1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

2m4 x 30mm x 60mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

2,2m x 8,5cm x 6,5cm

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu

2,2m x 10cm x 7,5cm

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu

Liên hệ 09 7171 1868 Phước

2m4 x 50mm x 45mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

4m8 x 20,5cm x 3,3cm

 Liên hệ: 09 71 711 868 - Phước

4m8x 250mm x 50mm

 Liên hệ: 09 71 711 868 - Phước

2,4m x 9cm x 9cm

 Liên hệ: 09 71 711 868 - Phước

2,3m x 9,5cm/10cm x 2,3cm

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu

Liên hệ: 09 7171 1868 Phước

80cm x 7,5cm x 6,5cm

 Liên hệ: 09 71 711 868 - Phước

2,3m x 14cm x 2,3cm

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu

Liên hệ: 09 7171 1868 Phước

1750mm x 80mm x 35mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

1750mm x 80mm x 15mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

1500mm x 90mm x 40mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

750mm x 40mm x 20mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

1900mm x 100mm x 20mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

2400mm x 100mm x 50mm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

1m x 10cm x 1,5cm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

2400mm x 45mm x 90mm

0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1200mm x 40mm x 20mm

0971.71.1868

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

1m x 2cm x 3cm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

3m97 x 11,3cm x 2,3cm

 Liên hệ: 09 71 711 868 - Phước

4m8 x 24cm x 4,5cm

 Liên hệ: 09 71 711 868 - Phước

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu

Liên hệ 09 7171 1868 Phước để đặt gỗ mới ạ!

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu

Liên hệ 09 7171 1868 Phước để đặt gỗ mới ạ!

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu

Liên hệ 09 7171 1868 Phước để đặt gỗ mới ạ!

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu

Liên hệ 09 7171 1868 Phước để đặt gỗ mới ạ!

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu

Liên hệ 09 7171 1868 Phước để đặt gỗ mới ạ!

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu

Liên hệ 09 7171 1868 Phước để đặt gỗ mới ạ!

2m45 x 13cm x 1,8cm

 Liên hệ: 09 71 711 868 - Phước

4m8 x 29cm x 4,5cm

Liên hệ: 09 7171 1868 Phước

4m x 11cm x 11cm

 Liên hệ: 09 71 711 868 - Phước

3m2 x 10cm x 1,4cm

 Liên hệ: 09 71 711 868 - Phước

3m2 x 10cm x 1,6cm

 Liên hệ: 09 71 711 868 - Phước

3m2 x 10cm x 1,8cm

 Liên hệ: 09 71 711 868 - Phước

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu

Liên hệ 09 7171 1868 Phước để đặt gỗ mới ạ!

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu

Liên hệ 09 7171 1868 Phước để đặt gỗ mới ạ!

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu

Liên hệ 09 7171 1868 Phước để đặt gỗ mới ạ!

Gỗ thông xẻ vuông 2cm x 2cm

 Liên hệ: 09 71 711 868 - Phước

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu

Liên hệ 09 7171 1868 Phước để đặt gỗ mới ạ!

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu

Liên hệ 09 7171 1868 Phước để đặt gỗ mới ạ!

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu

Liên hệ 09 7171 1868 Phước để đặt gỗ mới ạ!

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu

Liên hệ 09 7171 1868 Phước để đặt gỗ mới ạ!

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu

Liên hệ 09 7171 1868 Phước để đặt gỗ mới ạ!

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu

Liên hệ 09 7171 1868 Phước để đặt gỗ mới ạ!

kích thước 80cm x 9,5cm x 1cm

 Liên hệ: 09 71 711 868 - Phước

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu

Liên hệ 09 7171 1868 Phước để đặt gỗ mới ạ!

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu

Liên hệ 09 7171 1868 Phước để đặt gỗ mới ạ!

1,5 phân x 2 phân, 2 phân x 2 phân, 2 phân x 3 phân

0971.71.1868 Phước

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu

Liên hệ 09 7171 1868 Phước để đặt gỗ mới ạ!

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu

Liên hệ 09 7171 1868 Phước để đặt gỗ mới ạ!

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu

Liên hệ 09 7171 1868 Phước để đặt gỗ mới ạ!

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu

Liên hệ 09 7171 1868 Phước để đặt gỗ mới ạ!

Xưởng ngưng kinh doanh gỗ thông pallet

Chuyên gỗ thông mới nhập khẩu

Liên hệ 09 7171 1868 Phước để đặt gỗ mới ạ!

2m x 3cm x 3cm

09 7171 1868 - Phước

Nhận xẻ gỗ thông theo quy cách yêu cầu

2m x vuông 7cm x 7cm

09 7171 1868 - Phước

20 cm x 10 cm x 1,2 cm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

60 cm x 7,5 cm x 1,5 cm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước

1,8m x 9cm x 1,5cm

Cung cấp gỗ thông xẻ theo kích thước yêu cầu

09 7171 1868 Phước