Gỗ thông trắng Phần Lan mặt rộng 10 phân x độ dày 17mm

3m9 x 10cm x 1,7cm

56.500đ/tấm

( Giá bán mua số lượng nhiều )