Gỗ thông trắng Phần Lan mặt rộng 10 phân x độ dày 17mm

3m9 x 10cm x 1,7cm

Phước 09 7171 1868 – Phú 0966 127 067