Gỗ thông trắng Phần Lan mặt rộng 10 phân x độ dày 17mm

3m9 x 10cm x 1,7cm

 Liên hệ: 09 71 711 868 – Phước