Gỗ thông trắng nhập khẩu canada mặt rộng 24 phân x độ dày 2 phân + bào láng 4 mặt

3660mm x 235mm x 19mm

 Liên hệ: 09 71 711 868 – Phước