Gỗ thông trắng nhập khẩu canada mặt rộng 24 phân x độ dày 2 phân + bào láng 4 mặt

3m66 x 23,5cm x 1,9cm

180.000đ/tấm

( Giá bán mua số lượng nhiều )