Gỗ thông nhập khẩu mặt rộng 10 phân x độ dày 1,3 phân

2m45 x 105mm x 13mm

 Liên hệ: 09 71 711 868 – Phước