Gỗ thông nhập khẩu mặt rộng 10 phân x độ dày 1,3 phân

2m45 x 105mm x 13mm

Phước 09 7171 1868 – Phú 0966 127 067